Nieuws

Interview met onze voorzitter Kees Vos, Groot-Hellevoet 20 juli 2022

Huurverhoging 2022

9 maart 2022


Op 27 januari 2022 hebben de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties VBBM Maassluis, SHS Spijkenisse en De Koepel Hellevoetsluis gesproken over de komende huurverhoging per 1 juli 2022. In dit overleg zijn de tot op dat moment bekende wettelijke eisen voor de huurverhoging besproken.


Ook heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden over een aantal mogelijk door te voeren varianten voor de huurverhoging. Het ging hier met name over de wijze waarop deze huurverhoging zou kunnen worden doorgevoerd (huursombenadering en/of inkomensafhankelijk; wel of niet?).


Maar ook is er in gezamenlijkheid verkend of het mogelijk zou zijn voor specifieke doelgroepen of er voor bepaalde woningen een lager huurverhogingspercentage door te voeren is dan het geldende inflatievolgende huurverhogingspercentage van 2,3%. In deze vergadering is afgesproken dat de huurdersorganisaties hierop zouden terugkomen met een schriftelijke reactie.


Op 11 februari 2022 is de schriftelijke reactie ontvangen. De huurdersorganisaties hebben daarin de besproken mogelijkheden/varianten voor deze huurverhogingsronde afgewezen en hebben daarbij als gezamenlijke huurdersorganisaties het volgende voorstel gedaan aan Maasdelta: 1% huurverhoging voor het gehele woningbezit van Maasdelta, en daarbinnen geen verschillen tussen verschillende doel-/inkomensgroepen of verschillende woningtypen.


Kortom: 1% huurverhoging in 2022 voor alle verhuureenheden van Maasdelta, uitgezonderd de voor 1 juli 2022 bekende sloopcomplexen.


In de vergadering van 23 februari 2022 heeft Maasdelta het voorstel besproken en het voorstel overgenomen. Dit betekent concreet dat hiermee overeenstemming bereikt is over de huurverhogingsronde voor 2022 en het adviestraject in deze formeel is afgerond met dit bericht.


De huurverhoging 2022 wordt als volgt toegepast: een generieke huurverhoging van 1% voor het gehele bezit (woningen, garages en parkeerplaatsen) van Maasdelta. Afspraak voor 1 jaar. Er is afgesproken dat dit expliciet geldt voor 1 jaar en er geen sprake is van meerjarige afspraken.


Kortom: voor de huurverhogingsronde 2023 gaan de huurdersorganisaties en Maasdelta opnieuw met elkaar in gesprek. Er speelt immers veel, zowel politiek als economisch.


Wij willen deze ontwikkelingen afwachten.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

9 maart2022


Het bestuur van de Huurdersvereniging de Koepel nodigt graag alle huurders, die een woning van Maasdelta huren, uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op


VRIJDAG 25 MAART 2022


Locatie:

Buurtcentrum De Klinker,

Bolwerk 48 (ingang via de P.A. de Genestetlaan) te Hellevoetsluis.

Aanvang 14:00 uur.


Enkele punten van de agenda zijn:

- Verslag van de bijeenkomsten met de Bewonerscommissies in 2021

- Jaarverslag 2021

- Toelichting op diverse punten uit het jaarverslag m.b.t. de behaalde resultaten.

- (Her)verkiezing van de Voorzitter


U bent van harte welkom om de jaarvergadering bij te wonen op de bovengenoemde datum.


Indien u interesse heeft, dan i.v.m. de beperkte ruimte, graag even aanmelden vóór 17 maart 2022 via ons e-mail adres. secretariaat@dekoepelhellevoetsluis.nl of per brief aan Huurdersvereniging de Koepel Hellevoetsluis, Isaac da Costastraat 299, 3221TH Hellevoetsluis


Wij hebben ook een tekort aan (aspirant)bestuursleden. Hiervoor kunt u zich voor aanvang van de vergadering aanmelden.


De Woonbond waarschuwt huurders tegen mislopen huurtoeslag

11 augustus 2021


Huurders die vorig jaar recht hadden op huurtoeslag, maar dit nog niet hebben aangevraagd, kunnen dat nog een paar weken doen. Omdat er sinds vorig jaar ook een grote groep extra huurders in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verstandig om te controleren of je geen recht had op huurtoeslag, laat de Woonbond weten. Door een wetswijziging hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag vanaf 2020. Het aanvragen van huurtoeslag over 2020 kan nog tot 1 september.


In 2020 zijn de harde inkomensgrenzen, waarbij je helemaal geen recht op huurtoeslag meer had als je inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt, vervallen. Sindsdien loopt de hoogte van de huurtoeslag bij een hoger inkomen nu geleidelijk af. Woonbondwoordvoerder Marcel Trip: ‘Hierdoor hebben meer mensen nu recht op huurtoeslag. Huurders die in het verleden nét boven de inkomensgrens zaten, komen nu wellicht wél in aanmerking.’


Huurders kunnen op de website van de Belastingdienst een proefberekening doen om te kijken of ze inderdaad recht hadden op huurtoeslag. Ze kunnen die dan nog tot 1 september aanvragen. Of huurders recht hebben op huurtoeslag, en de hoogte van het bedrag, hangt af van de huurprijs, het inkomen en huishoudgrootte


Oprichting bewonerscommissie de Eik

Publicatiedatum: 8-5-2021


Onlangs is bewonerscommissie de Eik officieel van start gegaan. Huurdersvereniging De Koepel wil hen hierbij van harte feliciteren en wenst hen veel succes.


Het wooncomplex de Eik is gelegen aan de Eik nrs. 55 t/m 215.


Wilt u meer weten over de Bewonerscommissie de Eik?

Klik dan HIER.


Wilt U weten of er voor uw complex al een bewonerscommissie is of wilt u zelf met een aantal buren een bewonerscommissie oprichten? Kijk dan even op DEZE pagina van Huurdersvereniging De Koepel.


65- PLUS wonen Hellevoetsluis

1-3-2021


Maasdelta voert samen met de gemeente Hellevoetsluis en de huurdersvereniging De Koepel de proef 65- PLUS wonen uit in Hellevoetsluis. Het doel is om voor extra doorstroming op de woningmarkt te zorgen.


Het is een aanbod voor 65- plussers die een huur eengezinswoning van Maasdelta in Hellevoetsluis achterlaten en naar een gelijkvloerse woning (in één van de hiervoor gekozen gebouwen) willen verhuizen in Hellevoetsluis.


Lees HIER verder voor meer informatie


Wooncoach

Publicatiedatum: 7 januari 2021

Bron: Groot-Hellevoet


In de prestatieafspraken met de gemeente Hellevoetsluis is afgesproken dat Maasdelta vanaf 2021 een wooncoach gaat inzetten. Deze kan met ouderen in gesprek gaan over hun woonsituatie.


Een wooncoach kan met bewoners meedenken om een verhuizing van een eengezinswoning naar een appartement mogelijk te maken. "Ik vind het goed dat deze rol wordt opgepakt”, aldus wethouder Aart Jan Spoon. "Soms willen mensen wel verhuizen, maar zien ze vooral de problemen die daarbij komen kijken, of de kosten.


Een wooncoach kan hen dan op weg helpen. Als dat lukt, is er ook sprake van meer doorstroming in bestaande woningen.


En dat is nodig.” Lees HIER verder voor het artikel


Alleenstaanden buitenspel voor een betaalbaar huurhuis

Publicatiedatum: 7 juli 2020

Bron: Woonbond


Als het aan het kabinet ligt komen 140.000 woningzoekenden niet langer in aanmerking voor een betaalbaar huurhuis, terwijl ze met hun inkomen nauwelijks een alternatief hebben. Lees HIER verder.


Oprichting bewonerscommissie Bruggehoofd

Publicatiedatum: 19-10-2019


Onlangs is bewonerscommissie Bruggehoofd officieel van start gegaan. Huurdersvereniging De Koepel wil hen hierbij van harte feliciteren en wenst hen veel succes.


Het appartementencomplex Bruggehoofd is gelegen aan het Bruggehoofd nrs. 16 t/m 77.


Wilt u meer weten over de Bewonerscommissie Bruggehoofd?

Klik dan HIER.


Wilt U weten of er voor uw complex al een bewonerscommissie is of wilt u zelf met een aantal buren een bewonerscommissie oprichten? Kijk dan even op DEZE pagina van Huurdersvereniging De Koepel.


Informatiefolder De Koepel

Publicatiedatum 2-8-2019


Vanaf vandaag kunt U de informatiefolder van de Huurdersvereniging De Koepel aanvragen via ons contactformulier. Ook is het mogelijk de folder te downloaden via DEZE knop.


Oprichting bewonerscommissie Evertsen

Publicatiedatum: 25-4-2019

Bron: Facebookpagina Maasdelta

In april is er een nieuwe bewonerscommissie opgericht door de bewoners van het gebouw ’Jan Evertsenstaete’ in Hellevoetsluis.


Op 11 april heeft de nieuwe bewonerscommissie zich voorgesteld aan de bewoners van de ‘Jan Evertsenstaete’. De nieuwe bewonerscommissie heet ‘Evertsen’.
Er is een feestelijke gebeurtenis van gemaakt en voor iedereen was er koffie met gebak.


Maasdelta heeft ook haar steentje bijgedragen en heeft samen met de nieuwe bewonerscommissie de hele recreatieruimte weer opgefrist. Zo is alles opnieuw geschilderd en zijn er leuke schilderijtjes opgehangen. Al met al dus een mooie start voor de bewonerscommissie ‘Evertsen’


Wij wensen haar veel succes toe!


Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp bij Co2-reductie

Publicatiedatum 15-2-2019

Bron: Maasdelta


Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening.


Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.


Ook Maasdelta was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan. Lees HIER verder voor het volledige artikel.