Welkom

Welkom op de site van de Huurdersvereniging De Koepel.


Huurdersvereniging de Koepel  is opgericht op 22 augustus 1994 en is vooral gericht op het behartigen van de belangen van alle huurders van Maasdelta in de Gemeente Hellevoetsluis. 


De aandacht richt zich vooral op het in voldoende mate beschikbaar krijgen en houden van betaalbare sociale huurwoningen en het energiezuiniger maken van de huidige woningvoorraad, zonder extra kosten voor de zittende huurder.


Sinds 2015 hebben wij  de mogelijkheden gekregen om via de Overlegwet  mee te denken over de woonvisie van, en  de plannen die de Gemeente ontwikkelt. Onze aandacht gaat hierbij uit naar het verzorgd kunnen wonen van diverse doelgroepen en of deze woonlocaties wel op de juiste plaats staan.


De activiteiten en de behaalde resultaten worden opgenomen in de prestatie afspraken tussen de Gemeente, de woningcorporaties en de huurdersvereniging. 


Voor dit alles worden er regelmatig bijeenkomsten gehouden die niet openbaar zijn. Heeft u echter (persoonlijke) vragen dan kunt u altijd via ons contactformulier een afspraak maken met het bestuur van de Koepel.


In de periode van het bestaan van de Koepel is er zeer veel veranderd m.b.t. de wijze van communicatie. Wij zijn dan ook blij dat wij kunnen beschikken over deze web-site waarop het bestuur zoveel mogelijk actuele informatie zal plaatsen die van belang is voor huurders, woningzoekenden etc.


Wij hopen u hiermede van dienst te kunnen zijn.

 


Namens het bestuur,

 

 


Kees Vos,

Voorzitter.