Vaargeulflat

Bewonerscommissie Vaargeulflat

Dit complex bestaat uit 38 appartementen (Vaargeul 190 t/m. 278).


De bewonerscommissie van de Vaargeulflat zet zich voornamelijk in voor de belangen van de huurders en vertegenwoordigt u in het overleg met Maasdelta en Huurdersvereniging de Koepel. 


Namens u worden onderwerpen als servicekosten, planmatig onderhoud en verbetering van de woon-en leefomgeving besproken. U kunt de leden van de bewonerscommissie zien als spreekbuis, waardoor de afstand tussen u en Maasdelta kleiner wordt.


Heeft u een individuele klacht? Die behandelt de bewonerscommissie niet; daarvoor dient u zelf een klacht in te dienen bij Maasdelta.


Er vindt regelmatig overleg plaats met Huurdersvereniging de Koepel en tenminste éénmaal per jaar met Maasdelta.