Parkzicht III

Bewonerscommissie Parkzicht III

Dit complex bestaat uit 24 z.g. 55+ appartementen en is gelegen aan de Valentijn Klotzstraat (nrs. 300 t/m. 603) in Hellevoetsluis.


De bewonerscommissie Parkzicht III zet zich voornamelijk in voor de belangen van de huurders en vertegenwoordigd u in het overleg met Maasdelta en de Huurdersvereniging de Koepel.


Namens u worden onderwerpen als servicekosten, stookkosten, planmatig onderhoud en verbetering van de woon-en leefomgeving besproken. U kunt de leden van de bewonerscommissie zien als spreekbuis, waardoor de afstand tussen u en Maasdelta kleiner wordt.


Heeft u een individuele klacht? Die behandelt de bewonerscommissie niet; daarvoor dient u zelf een klacht in te dienen bij Maasdelta.


Er vindt regelmatig overleg plaats met Huurdersvereniging de Koepel en tenminste éénmaal per jaar met Maasdelta.