de Eik

Bewonerscommissie de Eik


Dit complex bestaat uit 80 z.g. 55+ appartementen en is gelegen aan de Eik (nrs. 55 t/m. 215) in Hellevoetsluis.


De bewonerscommissie de Eik zet zich voornamelijk in voor de belangen van de huurders en vertegenwoordigd u in het overleg met Maasdelta en de Huurdersvereniging de Koepel.


Namens u worden onderwerpen als servicekosten, stookkosten, planmatig onderhoud en verbetering van de woon-en leefomgeving besproken. U kunt de leden van de bewonerscommissie zien als spreekbuis, waardoor de afstand tussen u en Maasdelta kleiner wordt.


Heeft u een individuele klacht? Die behandelt de bewonerscommissie niet; daarvoor dient u zelf een klacht in te dienen bij Maasdelta.


Er vindt regelmatig overleg plaats met Huurdersvereniging de Koepel en tenminste éénmaal per jaar met Maasdelta. 


Klik HIER voor meer informatie over bewonerscommissie de Eik.