Bruggehoofd

Bewonerscommissie Bruggehoofd

Dit complex bestaat uit 54 appartementen en is gelegen aan het Bruggehoofd (nrs. 16 t/m. 77) in Hellevoetsluis.


De bewonerscommissie Bruggehoofd zet zich voornamelijk in voor de belangen van de huurders en vertegenwoordigd u in het overleg met Maasdelta en de Huurdersvereniging de Koepel.


Namens u worden onderwerpen als servicekosten, stookkosten, planmatig onderhoud en verbetering van de woon-en leefomgeving besproken. U kunt de leden van de bewonerscommissie zien als spreekbuis, waardoor de afstand tussen u en Maasdelta kleiner wordt.


Heeft u een individuele klacht? Die behandelt de bewonerscommissie niet; daarvoor dient u zelf een klacht in te dienen bij Maasdelta.


Er vindt regelmatig overleg plaats met Huurdersvereniging de Koepel en tenminste éénmaal per jaar met Maasdelta.